303 reputation
4 11

techie007

˙ǝʌoɯ pɐq ɐ sɐ pǝpɹɐƃǝɹ ʎlǝpıʍ uǝǝq sɐɥ puɐ ʎɹƃuɐ ʎɹǝʌ ǝldoǝd ɟo ʇol ɐ ǝpɐɯ sɐɥ sıɥ┴

˙pǝʇɐǝɹɔ sɐʍ ǝsɹǝʌıu∩ ǝɥʇ ƃuıuuıƃǝq ǝɥʇ uI

Top Tags (8)

Score 12
Posts 1
Posts % 33
Score 12
Posts 1
Score 4
Posts 1
Score 4
Posts 1
Score 4
Posts 1
Score 4
Posts 1

Top Posts (3) All Questions Answers | Votes Newest

Badges (15)

Gold
Silver 4

Rarest

Bronze 11

Rarest